Wat kost een uitvaart

Net zoals geen twee mensen hetzelfde zijn is ook elke uitvaart anders. De kosten hangen sterk af van de keuzes die u maakt. De kosten voor een uitvaart verschillen per locatie. De keuze van de uitvaartkist, uitvaartlocatie, aantal belangstellenden en catering spelen ook mee in de kosten. Bij begraven krijgen de nabestaanden daarnaast ook te maken met begraafkosten, grafrechten, onderhoud, eventueel afnemen van het reeds bestaande grafmonument en eventueel aanschaf van een nieuw grafmonument.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging kan u via Eerlijke Prijs Uitvaart een waardige en respectvolle crematie of begrafenis aanbieden vanaf:

Heeft u een uitvaartverzekering en bent u dan verplicht de verzekeraar te bellen bij een overlijden? – Nee, bel altijd eerst Constantijn Koen Uitvaartverzorging of Eerlijke Prijs Uitvaart!

Wij helpen u graag om een goede balans te zoeken tussen uw wensen en het beschikbare budget. Voor ieder budget is bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging een persoonlijk en respectvol afscheid mogelijk!

Inzicht in de kosten van uw uitvaart

Wilt u duidelijkheid en inzicht in de kosten van de uitvaart? Vraag dan een gratis adviesgesprek bij ons aan. In dit gesprek bespreken wij uw uitvaartwensen en, indien gewenst, vertalen we die naar een heldere kostenbegroting.

Contact opnemen

Kosten begrafenis of crematie

Een crematie is meestal goedkoper dan een begrafenis. Maar ook bij een crematie moet u rekening houden met meer kosten dan alleen die van het cremeren zelf. Ook de keuze voor bijvoorbeeld een uitvaartkist en uitvaartlocatie is van invloed op de uiteindelijke kosten. Twijfelt u tussen begraven of cremeren? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Veelgestelde vragen

“Vaak horen wij: “Je bent toch verplicht de verzekering te bellen?” Nee hoor, Constantijn Koen Uitvaartverzorging kan altijd de uitvaart verzorgen! Wij zijn volledig onafhankelijk en bij ons heeft u volledige keuzevrijheid. ls iemand in uw naaste omgeving overleden? Wilt u graag bijgestaan worden door iemand die u volledig ontzorgt? Dan belt u eerst Constantijn Koen Uitvaartverzorging! Eén telefoontje is voldoende. Wij nemen contact op met de verzekeraar en regelen alles voor de nabestaanden.

Eerlijke Prijs Uitvaart is een dochteronderneming van Constantijn Koen Uitvaartverzorging op het gebied van budgetuitvaarten.

Het basistarief is een vast bedrag waarin verschillende zaken zijn opgenomen die bij alle uitvaarten voorkomen. Omdat vooraf niet altijd goed is te overzien hoeveel tijd de uitvaart gaat kosten hebben wij dit in een gemiddeld vast bedrag opgenomen. Er ontstaan daardoor geen verrassingen voor de nabestaanden. Dit tarief is opgebouwd uit veel verschillende onderdelen en is opgenomen in onze begrotingen.

De begrafeniskosten of crematiekosten worden dan gedekt door de erfenis. Maar wat te doen als er geen erfenis is of als er meer schulden zijn dan spaargeld? In dat geval zullen de uitvaartkosten voor rekening komen van de nabestaanden.

Toch is dat lang niet altijd mogelijk. Want wat als de nabestaanden de uitvaart niet kunnen betalen? In dat geval zal er een gemeentelijke uitvaart plaatsvinden waarbij de burgemeester van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden opdrachtgever voor de uitvaart worden.

Er zijn mogelijk twee regelingen waarop u een beroep kunt doen.

  • Ontvangt u een uitkering van de Sociale Dienst, dan kunt u aanspraak maken op de Wet Bijzondere Bijstand.
  • Een andere mogelijkheid is om een speciale lening aan te vragen bij de Sociale Dienst in uw woonplaats.