Eerste stappen bij overlijden

Een naaste overlijdt. Wat nu?

Wanneer een naaste overlijdt kunt u gerust uw verdriet en emoties de ruimte geven. Kom daarna in actie, of vraag iemand in uw omgeving dit voor u te doen.

De volgende stappen zijn nodig:

1. Meld het overlijden

Bent u thuis? Meld het overlijden dan bij de huisarts van de overledene of ’s avonds/’s nachts/in het weekend bij de huisartsenpost. De arts stelt het overlijden vast en vult de door hem meegebrachte overlijdenspapieren ter plekke in. Dit gaat, indien mogelijk, in overleg met de nabestaanden. Wanneer iemand in een zorginstelling of ziekenhuis overlijdt, sein dan iemand in van het verplegend personeel. Vervolgens zal er een arts bij uw dierbare komen.

Het is wettelijk voorgeschreven dat een arts het overlijden formeel vaststelt. De arts vult daarna de aangifte van overlijden in met het verzoek deze te overhandigen aan de uitvaartverzorger. Constantijn Koen Uitvaartverzorging doet vervolgens namens u aangifte van overlijden in de gemeente waar uw dierbare is overleden.

2. Stel naasten op de hoogte

Neem contact op met de mensen die het dichts bij de overledene stonden, of andere naasten. Doe wat voor u gevoelsmatig het beste past. Belt u liever eerst familieleden of andere naasten en pas daarna een arts, prima.

3. Ga na of er wensen zijn over de uitvaart

Heeft de overledene wensen besproken of vastgelegd over zijn of haar uitvaart? Was er een voorgesprek met Constantijn Koen Uitvaartverzorging of is er een ingevuld Uitvaartwensenboekje? Zoek dit rustig uit. Probeer ook na te gaan wat voor uitvaartverzekering de overledene heeft.

Overbrengen naar een 24-uurs kamer in ons Afscheidshuys Lingewaard Bemmel, Afscheidshuys Sint Annamolen Nijmegen of een thuisopbaring?

Al deze informatie helpt ons bij het organiseren van een persoonlijk afscheid zoals u en uw dierbare dat wilde.

4. Leg kleding en papieren klaar

Probeer vast kleding klaar te leggen, identiteits- en verzekeringspapieren plus een eventueel uitvaartwensenformulier en/of donorcodicil van de overledene.

5. Neem contact met ons op, wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bel ons op een voor u geschikt moment en laat ons weten wanneer wij kunnen komen, direct of later op de dag. Misschien weet u niet zo goed hoe een en ander aan te pakken en overlegt u het liefst eerst met ons. Ook dat is prima. Wij staan u graag te woord en zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0481-354506

Contact opnemen

Veelgestelde vragen

Waarschuw een arts (bijvoorbeeld via de huisartsenpost, maar bij een overlijden in een ziekenhuis of zorgcentrum wordt deze meestal automatisch in kennis gesteld.) De arts moet eerst het overlijden vaststellen, vóórdat wij iets mogen doen. De arts zorgt voor een verklaring van overlijden. Daarna belt u ons: 0481-35 45 06