Spreken tijdens een uitvaart

Bij een uitvaartplechtigheid kan een mooie toespraak de afscheidsbijeenkomst een persoonlijke en emotionele lading geven. Hoe zorgt u voor een speech die bijdraagt aan een mooi en passend afscheid?

Contact opnemen

Spreker

Bij een religieuze uitvaart in de kerk is de pastoor of predikant vaak degene die de dienst voorgaat. Wanneer u een uitvaart wenst op een externe locatie, waarbij religie een onderdeel is van de afscheidsdienst, dan adviseren wij onze eigen liturgisch uitvaartspreker de heer Ras.

Naast liturgisch uitvaartspreker is de heer Ras vooral “gewoon” uitvaartspreker, ook wel woorddienstbegeleider of funerair spreker genoemd. En natuurlijk kunnen de nabestaanden ook zelf spreken. Wanneer een spreker door emoties overmand wordt dan zal onze uitvaartspreker de tekst namens deze spreker uitspreken.

Soms schrijven mensen bij leven hun eigen uitvaarttoespraak en laten die door de nabestaanden of onze uitvaartspreker voordragen tijdens de uitvaart.

Mocht u voorkeur hebben voor een andere uitvaartspreker dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Bij ons heeft u altijd de keuze.

De uitvaartspeech

Mocht u geen gebruik willen maken van één van onze uitvaartsprekers dan kunt u op internet allerlei adviezen en stappenplannen vinden voor het schrijven en houden van een afscheidsspeech.

Wij noemen hier een paar tips:

  • Bereid uw speech goed voor.
  • Houd het kort, maximaal vijf minuten.
  • Stem af met andere sprekers wat u gaat voordragen om overlap te voorkomen.
  • Zorg dat uw uitvaartspeech geen opsomming van feitjes en gebeurtenissen wordt. U kunt bijvoorbeeld ook iets vertellen over een dierbare herinnering of over de speciale eigenschappen van de overledene (liefst met voorbeelden).
  • Houd het positief. Het is niet erg om vriendelijk of liefdevol enkele pijnpuntjes te noemen, maar een uitvaart is niet het moment om met iemand af te rekenen.
  • Print de uitvaartspeech uit in een groot en duidelijk leesbaar lettertype, zodat u het kunt lezen, ook als u door emoties overmand wordt of als er weinig licht is.
  • Praat rustig en duidelijk en neem af en toe een slokje water

Veelgestelde vragen

Onze uitvaartsprekers gaan met u in gesprek over de inhoud van de dienst, samen met de uitvaartspreker wordt volgorde van sprekers en muziek besproken. U levert een levensverhaal aan en de uitvaartspreker zal deze tijdens de dienst voorlezen.

Dat is zeker mogelijk. In het voorbereidende gesprek gaat de uitvaartspreker samen met u in gesprek over het leven van uw dierbare. Vervolgens maakt de uitvaartspreker het levensverhaal en legt deze ter beoordeling aan u voor zodat u als nabestaande desgewenst tekst kunt toevoegen of aanpassen.

Dat kan. Tijdens de invulling van de afscheidsdienst en het vastleggen van het levensverhaal kunt u genummerde losse foto’s of een PowerPoint met foto’s (afhankelijk van uitvaartlocatie) mailen en vertellen welke betekenis deze hebben in het levensverhaal. Instructies m.b.t. aanlevering van de foto’s ontvangt u van de uitvaartverzorger.

Dat kan. U kunt foto’s tonen onder de klanken van de door u te bepalen muziekstukken. Instructies m.b.t. aanlevering van de foto’s ontvangt u van de uitvaartverzorger.

Wij hebben goede ervaringen met onze vaste uitvaartspreker welke is opgeleid tot liturgisch uitvaartspreker bij het dekenaat met betrekking tot toerusting liturgie en rituelen bij uitvaarten. Vanzelfsprekend is onze vaste liturgisch uitvaartspreker ook inzetbaar als ‘gewone’ uitvaartspreker wanneer er geen geloofsaspecten gewenst zijn.

Met de nabestaanden overleggen wij wat wenselijk is. Denk daarbij aan het aansteken van de Paaskaars en/of andere betekenisvolle kaarsen (trouwkaars/doopkaars of jubileumkaarsen), zegening met wijwater, uitstrooien van wierookkorrels op de uitvaartkist, plaatsen van een Mariabeeld.

Wanneer u gebruik wenst te maken van een andere/eigen uitvaartspreker, omdat u die kent of anderszins, dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk. Welke uitvaartspreker u ook wenst, de keuze is aan u.